Zuzanna Mroczkowska - ZnanyLekarz.pl
Zuzanna Mroczkowska - ZnanyLekarz.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 dotyczące RODO.
Akademia Diety informuje, iż w trosce o Państwa dane osobowe, w związku z wewnętrznymi procedurami wdrożonymi w naszej firmie zmianie ulega regulamin przetwarzania Państwa danych osobowych.
REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (ADO) podanych bezpośrednio w formularzu pierwszej wizyty oraz podczas trwania konsultacji dietetycznej jest:
AKADEMIA DIETY ZUZANNA CYBULSKA
Z SIEDZIBĄ W: POLSKA, 50-541 WROCŁAW, AL. ARMII KRAJOWEJ 2/5
2. Dane otrzymane w wyżej wymieniony sposób są niezbędne do potwierdzania terminów konsultacji dietetycznej (poprzez SMS, rozmowę telefoniczną lub e-mail), wykonania usług w zakresie konsultacji dietetycznej, ułożenia oraz przesłania planu żywieniowego (e-mail lub adres zamieszkania), spełnianiu wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, obsługi płatności i fakturowania za usługi.
Kategorie przetwarzania danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje przekazane niezbędne do świadczenia usług dietetycznych – w tym dane o stanie zdrowia.
3. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane (z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem) zaufanym podmiotom trzecim wyłącznie w celu opisanym powyżej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
– wykonywania obowiązków wynikających z umowy;
– w którym przepisy nakazują przechowywać Pani/Pana dane;
– w którym ADO może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku
5. Każda osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AKADEMIĘ DIETY ma prawo, w dowolnym momencie, do:
-żądania dostępu do danych, ich modyfikacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub ich usunięcia. Wszelkie polecenia dotyczące Państwa danych prosimy kierować mailowo na adres recepcja.akademiadiety@gmail.com lub listownie na adres siedziby firmy;
-wniesienia skargi w związku z nieprawidłowościami w zakresie przetwarzania danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
6. AKADEMIA DIETY zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu Państwa danych osobowych.
7. AKADEMIA DIETY nie wykorzystuje Państwa danych w sposób automatyczny i procesach profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Partnerzy

Poprzez dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Zamknij